Gröna Seniorers aktuella hemsida kommer du till genom att klicka på gronaseniorer.nu

1 kommentar:

Fred Blomson (Alias Dimitrios Galatsinos) sa...

MOTION FRED BLOMSON ÅRSMÖTE 2016
Jag yrkar:
—— Att partiet skall ha som mål en enda demokrati enligt vilken samhället styrs med grundlagar tagna med folkomröstning.
—— Att partiet skall ha som mål att införa ett gemensamt språk i samhället, systemet “The rule of law” och direktdemokrati på alla nivåer, vilket innebär början till en övergång från representativ demokrati och personkult, till direktdemokrati.
—— Att partiet redan nu organiserar omröstningar där medlemmarna skall först rösta på lagarna innan partiets representanter röstar på nya lagar.
—— Att allt skrivet i partiet skall vara både på svenska och på engelska.
—— Att följande konstruktiv kritik skall tas med i partiets manifestation.
Samhället är sjukt mycket sjukt! En miljard av våra syskon i världen dör av svält och vi ignorerar dessa, slösar med resurser som aldrig förr och i stället tittar på andra världskriget förintelse på TV.
Förenta Nationer är inte förenade, Europeiska Unionen är ingen union, demokrati är en vald diktatur och vi pratar om mänskliga rättigheter istället för, om Mänskliga Lagar.
Friheten, freden, den ekonomiska jämlikheten, naturvården, hälsovården, utbildningen, arbetslösheten och alla mänskliga behov, kräver globala lagar och inte struntprat om “rättigheter”, “konventioner”, “bilaterala avtal” och liknande diplomatiska fusk påfund. “Alla” i hela världen lär sig engelska och det är åtlöje att inte diskutera en folkomröstning om ett gemensamt språk och därmed en gemensam civilisation redan nu.
I framtiden skall inte pengar, marknadsekonomi och politiker styra samhället. Vi medborgare skall se till att det blir så. Vi skall sluta ge vår valröst till politiker som inte gör vad vi vill. Vi kräver att välja grundlagar med folkomröstningar.
Med en grundlag skall införas ett gemensamt språk och med en annan det privata ägandet, den privata inkomsten och den privata konsumtionen skall maximeras.
Nuvarande privata företag och offentlig sektor skall slåss ihop, skall ägas av alla medborgare gemensamt och skall styras med hjälp av lagar tagna med folkomröstning.
Vem skall göra vad? Om du är smart nog att sluta ge din valröst till politiker och ser till att förverkliga demokratin, så blir det gjort. Du är härskaren och du er inte ensam. Stå upp! Vi är inga får att ledas.Var god förmå alla partier att acceptera “The rule of law” och folkomröstningar för att förnya och lyfta samhället radikalt.
Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.
—- The rule of law, demokrati, naturvård, solidaritet och humanism.
—- Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.
—- Privat egoistisk marknadsekonomiskt kapitalistisk slaveri.
Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? Vill du ha ett gemensamt språk för dina barns samhälle? Framtidens samhälle är som en stor familj. Skall vi fortsätta att dåraktigt acceptera den kinesiska diktaturen att öka?
“The rule of law”(Nomocracy) Νóμος=law, κρατώ=rule, “lex rex”.
Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org